Đường PHAN ĐĂNG LƯU

Từ ngã tư Lê Quang Định – Bùi Hữu Nghĩa đến ngã tư Phú Nhuận.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh và các phường 1, 2, 3, 5, 7 quận Phú Nhuận, dài khoảng 2200 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã ba Đặng Thai Mai, Lam Sơn, Trần Kế Xương, Cầm Bá Thước, Nguyễn Văn Đậu, Thích Quảng Đức, ngã tư Phan Xích Long (trên địa bàn quận Phú Nhuận).
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đầu mang tên Avenue de I’Inspection, rồi liên tỉnh lộ 22 vào thập niên 1930. Ngày 8-2-1955 đổi là đường Chi Lăng. Ngày 14-8-1975 đổi là đường Phan Đăng Lưu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s