Đường NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Từ đường Cao Thắng đến đường Trường Sa (mới).

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Phú Nhuận, từ đường Cao Thắng đến đường Trường Sa trên bờ kinh Thị Nghè, dài khoảng 200 mét, lộ giới 8 mét.
  2. Lịch sử: Trước là con hẻm chưa có tên. Năm 1955 được đặt tên đường Nguyễn Trường Tộ cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s