Đường NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Từ đường Thích Quảng Đức đến đường Nguyễn Kiệm.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 3, 4 quận Phú Nhuận, từ đường Thích Quảng Đức đến đường Nguyễn Kiệm, dài khoảng 400 mét, lộ giới 20 mét.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là hẻm Lê Văn Bền. Từ năm 1955 đặt tên đường Nguyễn Đình Chiểu cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s