Đường NGÔ THỜI NHIỆM

Từ đường Trường Sa (mới) đến đường Cao Thắng.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Phú Nhuận, từ đường Trường Sa trên bờ kinh Thị Nghè đến đường Cao Thắng trong chợ Phú Nhuận, dài khoảng 100 mét, lộ giới 8 mét.
  2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đường Ngô Thời Nhiệm cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s