Đường LAM SƠN

Từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 5 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường, dài khoảng 220 mét, lộ giới 16 mét.
  2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đường Lam Sơn cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s