Đường HOÀNG DIỆU

Từ đường Trương Quốc Dụng đến đường Đặng Văn Ngữ.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10 quận Phú Nhuận, từ đường Trương Quốc Dụng đến đường Đặng Văn Ngữ, dài khoảng 300 mét, lộ giới 16 mét.

2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đường Hoàng Diệu cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s