Đường HẢI NAM

Từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường, dài khoảng 80 mét, lộ giới 16 mét.

2. Lịch sử: Trước là con hẻm, từ năm 1955 được mở rộng và nhân có nghĩa địa người Hải Nam (Trung Quốc) ở gần đó, dân chúng quen gọi đường Hải Nam lâu thành chính thức cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s