Đường DUY TÂN

Từ đường Huỳnh Văn Bánh đến đường Nguyễn Văn Trỗi.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận Phú Nhuận, từ đường Huỳnh Văn Bánh đến đường Nguyễn Văn Trỗi, dài khoảng 250 mét, lộ giới 12 mét.

2. Lịch sử: Trước kia là con hẻm. Từ sau năm 1955 được đặt tên đường Duy Tân cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s