Đường ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường.

1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn phường 1 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường đi vào trong xóm, dài khoảng 180 mét, lộ giới 12 mét.

2. Lịch sử: Đường này mở vào thập niên 1950 khi xây cư xá Chu Mạnh Trinh và gọi là hẻm Chu Mạnh Trinh. Sau năm 1975 đặt tên đường Đoàn Thị Điểm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s