Đường CÔ BẮC

Từ đường Phan Đình Phùng đến cuối đường.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đình Phùng đến cuối đường vào trong xóm, dài khoảng 60 mét, lộ giới 12 mét.

2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc gọi là hẻm Nam Long. Từ năm 1955 đặt tên đường Cô Bắc cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s