Đường CAO THẮNG

Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Văn Trỗi

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Văn Trỗi, dài khoảng 200 mét, lộ giới 12 mét, phía trong chợ Phú Nhuận.

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này gọi là Rue du Marché. Ngày 8-2-1955 đổi là đường Xã Tài. Năm 1959 đổi là đường Cao Thắng cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s