Đường CẦM BÁ THƯỚC

Từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường.

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, dài khoảng 140 mét, lộ giới 12 mét.

2. Lịch sử: Đường này trước kia là con hẻm, được mở rộng từ năm 1955, đặt tên đường Trình Minh Thế. Năm 1975 đổi là đường Cầm Bá Thước.

Advertisements
Categories: Quận Phú Nhuận | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: