Đường BÀ HUYỆN THANH QUAN

Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến kênh Nhiêu Lộc

  1. Vị trí: đường nằm trên địa bàn các phường
  2. Lịch sử: đường này thời Pháp thuộc chỉ mới có đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Hồ Xuân Hương và được gọi là Rue Nouvelle. Ngày 26-4-1920 tòa Đốc lý Sài Gòn mới đặt tên là đường Pierre Flandin. Sau đó đường được nối dài dần dần cho đến vị trí hiện nay. Từ 1955 được đổi tên là đường Bà Huyện Thanh Quan cho đến nay.

One thought on “Đường BÀ HUYỆN THANH QUAN”

  1. Đường Bà Huyện Thanh Quan thuộc quận 3 chứ không phải quận Phú Nhuận.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s