Đường TRƯƠNG QUỐC DUNG

Từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Trần Hữu Trang.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 8, 10 quận Phú Nhuận, từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Trần Hữu Trang, dài khoảng 500 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã tư Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi, ngã ba Hoàng Diệu.
  2. Lịch sử: Lúc đầu gọi là hẻm Trần Tấn Nhứt. Từ năm 1955 được đặt tên đường Trương Quốc Dụng cho đến nay. (lâu nay chữ Dụng viết sót dấu thành Trương Quốc Dung, nay sửa lại cho đúng là Trương Quốc Dụng).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s