Đường TRẦN KẾ XƯƠNG

Từ đường Vạn Kiếp đến đường Phan Đăng Lưu.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, từ đường Vạn Kiếp đến đường Phan Đăng Lưu, chung với quận Bình Thạnh, dài khoảng 750 mét, lộ giới 12 mét, qua ngã ba Nhiêu Tứ (trên địa bàn quận Phú Nhuận).
  2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên đường Trần Kế Xương cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s