Đường PHAN ĐÌNH PHÙNG

Từ cầu Kiệu đến ngã tư Phú Nhuận.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2, 15, 17 quận Phú Nhuận, từ cầu Kiệu đến ngã tư Phú Nhuận, dài khoảng 960 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã ba Đào Duy Từ, Cao Thắng, Cô Giang, Cô Bắc, Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Trọng Tuyển.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đầu gọi là đường Thuộc địa số 1 phụ (annexe). Từ thập niên 1920 đổi là đường Blanchy nối dài. Từ thập niên 1930 đổi là đường Võ Di Nguy. Ngày 4-4-1975 đổi là đường Phan Đình Phùng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s