Hòn Ngọc Viễn Đông

nơi có thể tìm thấy tất cả mọi thứ về Sài Gòn

Từ đường Nguyễn Phi Khanh đến đường Võ Thị Sáu (Hiền Vương cũ) dài khoảng 190m, lộ giới 10m.

  1. Vị trí: đường Lý Văn Phức nằm trên địa bàn phường Tân Định quận I, khởi đầu từ đường Võ Thị Sáu đến đường Nguyễn Phi Khanh. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa vủa vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 36. Từ 30-3-1906, người Pháp đặt tên là đường Lesèble. Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Lý Văn Phức cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: