Đường LÝ TỰ TRỌNG

Từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Cách Mạng Tháng Tám (Lê Văn Duyệt cũ) dài khoảng 1835m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: đường Lý Tự Trọng nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận Im bắt đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến đường CMT8 ở ngã sáu Sài Gòn, qua các ngã ba Chu Mạnh Trinh bên phải, Đồn Đất bên trái, các ngã tư Hai Bà Trưng, Đồng Khởi,Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Trương Định, các ngã ba Lê Anh Xuân bênt rái, Đặng Trần Côn bên phải. Đường này lưu thông một chiều theo hướng ngã sáu đến đường Tôn Đức Thắng.
  2. Lịch sử: đường này là một trong các đường thuộc loại xưa và quan trọng của vùng Sài Gòn. Thời Pháp thuộc lúc mới mở, mang tên đường Gouverneur, vì có dinh Thống Đốc Nam Kỳ cắt bên đường ở vị trí Trường trung học sư phạm bây giờ (Taberd cũ). Từ ngày 1-7-1870, đổi là đường Lagrandìere. Từ ngày 30-4-1950, chính quyền Sài Gòn nhập hai đường làm một và gọi chung là đường Gia Long. Sau 30-4-1975, Chính phủ cách mạng lâm thời đổi là đường Lý Tự Trọng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s