Đường LÊ VĂN HƯU

Từ đường Nguyễn Du đến đường Lê Duẩn, dài khoảng 148m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: đường này thuộc phường Đakao quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Du đến đường Lê Duẩn, đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất Sài Gòn cũ. Khi Pháp mới xây dựng đô thành Sài Gòn đường mang tên Kerlan, tên này dùng mãi đến sau 1954. Ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Lê Văn Hưu cho đến ngày nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s