Đường LÊ THỊ HỒNG GẤM

Từ đường Phó Đức Chính tới đường Nguyễn Thái Học dài khoảng 517m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: đường Lê Thị Hồng Gấm nằm trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình quận I, bắt đầu từ đường Phó Đức Chính đến đường Nguyễn Thái Học, qua các ngã tư Calmette, Ký Con, Yersin. Đường này lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường này là một trong các đường thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp mang tên đường Hamelin. Năm 1955 chính quyền Sài Gòn đổi là đường Hồ Văn Ngà. Ngày 14-8-1975, Chính phủ cách mạng lâm thời đổi tên là đường Lê Thị Hồng Gấm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s