Đường LÊ LAI

Từ đường Phan Châu Trinh đến đường Nguyễn Trãi dài khoảng 1016m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: đường này thuộc phường Bến Thành quận I, khởi đầu từ đường Phan Châu Trinh đến đường Nguyễn Trãi qua các ngã ba Trương Định, Phạm Hồng Thái, ngã tư Nguyễn Thị Nghĩa, ngã ba Nguyễn Văn Tráng và ngã ba Tôn Thất Tùng. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường này có từ ngày người Pháp làm ga xe lửa Sài Gòn. Từ ngày 29-3-1917, mang tên Rue Latérale Nord de la Gare. Năm 1920, đổi tên là đường Colonel Boudonnet. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Lê Lai. Hiện nay vẫn giữ nguyên tên này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s