Đường HUỲNH KHƯƠNG NINH

Từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Phan Liêm, dài 248m, lộ giới 12m.

  1. Vị trí: đường nằm trên địa bàn phường Tân Định quận I, khởi đầu từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Phan Liêm. Đường này lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 28. Từ năm 1906 người Pháp đặt tên là đường Ariès. Ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là Huỳnh Khương Ninh chô đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s