Hòn Ngọc Viễn Đông

nơi có thể tìm thấy tất cả mọi thứ về Sài Gòn

Từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Phan Liêm, dài 248m, lộ giới 12m.

  1. Vị trí: đường nằm trên địa bàn phường Tân Định quận I, khởi đầu từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Phan Liêm. Đường này lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 28. Từ năm 1906 người Pháp đặt tên là đường Ariès. Ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là Huỳnh Khương Ninh chô đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: