Đường HỒ HUẤN NGHIỆP

Từ công trường Mê LInh đến đường Tôn Thất Thiệp dài 120m lộ giới 20m.

  1. Vị trí: đường Hồ Huấn Nghiệp nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, khởi đầu từ Công trường Mê Linh, nơi có tượng đài Trần Hưng Đạo đến đường Đồng Khởi. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất thành phố, ở khu vực có nhiều nhà hàng và khách sạn. Thời Pháp thuộc, lúc đầu mang tên số 7. Từ ngày 27-1-1871, người Pháp đặt tên đường Turc. Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Hồ Huấn Nghiệp cho đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s