Đường HỒ HẢO HỚN

Từ đường Chương Dương đến Nguyễn Cư Trinh dài khoảng 479m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: nằm trên địa bàn phường Cô Giang quận I, bắt đầu từ đường Chương Dương đến đường Trần Hưng Đạo, dài khoảng 400m qua các ngã ba Cô Giang, Cô Bắc bên phải. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất Sài Gòn, thời Pháp thuộc hợp cùng đường Cống Quỳnh mang tên đường Blancsubé Cầu Kho. Từ ngày 26-10-1920, tách khỏi đường Cống Quỳnh và mang tên đường Huỳnh Quang Tiên cho đến ngày 4-4-1985 UBND thành phố đổi là đường Hồ Hảo Hớn như hiện nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s