Đường CHỢ LỚN

Từ đường Nguyễn Văn Luông đến đường An Dương Vương.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 12 quận 6, từ đường Nguyễn Văn Luông đến đường An Dương Vương, dài khoảng 1249 mét, lộ giới 18 mét.
  2. Lịch sử: Đường này mới mở từ năm 1995, UBND quận 6 đặt tên đường Chợ Lớn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s