Đường BÌNH TIÊN

Từ đường Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7, 8 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 814 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Gia Phú, Văn Thân, Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe, Hậu Giang.
  2. Lịch sử: Đường này mang tên Bình Tiên từ thời Pháp thuộc đến nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s