Đường BÀ LÀI

Từ bến Lò Gốm đến đường Phạm Văn Chí.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7, 8 quận 6, từ bến Lò Gốm đến đường Phạm Văn Chí, dài khoảng 250 mét, qua ngã tư Văn Thân.
  2. Lịch sử: Đường này mới được đặt tên từ năm 1955.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s