Đường BÀ HOM

Từ vòng xoay Phú Lâm đến Quốc lộ 1A.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận 6, từ vòng xoay Phú Lâm đến Quốc lộ 1A (xa lộ Đại Hàn), dài khoảng 5200 mét, qua hai ngã tư Đặng Nguyên Cẩn và An Dương Vương. Chung với huyện Bình Chánh.
  2. Lịch sử: Đường này vốn là đoạn đầu của Liên tỉnh lộ 10, đi qua vùng Bà Hom. Từ sau 1954 dân cư tập trung đông, đường nông thôn trở thành đường phố, dân chúng quen gọi đường Bà Hom sau thành tên chính thức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s